Filipino

1STYEAR 1ST SEMESTER

CourseNo.

DescriptiveTitle

Eng1

Studyand Thinking Skills

Fil1

Komunikasyonsa Akademikong Filipino

Lit1

Literaturesof the Philippines

SocS1

GeneralPsychology with Drug Prevention Education

Hist1

PhilippineHistory

Math1

Fundamentalsof Math

Agri1

Principlesand Practices of Crop Production

NatS1

Introductionto Biological Sciences

PE1

PhysicalFitness and Basic Gymnastics

NSTP/ROTC1

BasicCourse 1

1STYEAR 2ND SEMESTER

CourseNo.

DescriptiveTitle

Eng2

Writingin the Discipline

Fil2

Pagbasaat Pagsulat Tungo sa Pananaliksik

Lit2

Literaturesof the World

SocS2

Societyand Culture (w/ Family Planning and HIV Education)

Hist2

Rizaland Other Filipino Heroes and Heroines

Math2

ContemporaryMathematics

Agri2

Principlesand Practices of Animal Production

NatS2

EarthScience

PE2

Rythmand Dance

NSTP/ROTC2

BasicCourse 2

2NDYEAR 1ST SEMESTER

CourseNo.

DescriptiveTitle

ICT

InformationCommunication Technology

FIl3

Masiningna Pagpapahayag

Eng3

Speechand Oral Communication

Hum1

Introductionto Humanities

Educ1

SocialDimensions of Education

Educ2

Childand Adolescent Development

Educ3

Principlesof Teaching 1

FS1

FieldStudy 1

Fil101

Panimulasa Pag-aaral ng Wika

PE3

Individualand Dual Sport

2NDYEAR 2ND SEMESTER

CourseNo.

DescriptiveTitle

Hum2

Philosophy

Socs3

GeneralEconomics (w/ Taxation and Agrarian Reform)

SocS4

PhilippineConstitution, Government and Politics

Educ4

Principlesof Teaching 2

Educ5

FacilitatingLearning

Educ6

EducationalTechnology 1

FS2

FieldStudy 2

 

Fil202

PanimulangLinggwistika

Lit101

Panitikanng Rehiyon

PE4

TeamSports

3RDYEAR 1ST SEMESTER

CourseNo.

DescriptiveTitle

Educ7

EducationalTechnology 2

Educ8

DevelopmentalReading 1

Educ9

Assessmentof Students Learning 1

FS3

FieldStudy 3

Fil103

AngKurikulum ng Filipino sa Batayang Antas ng Edukasyon

Fil104

Istrukturang Wikang Filipino

Fil105

Pagtuturoat Pagtataya sa Pakikinig at Pagsasalita

Lit102

KulturangPopular

Lit103

Sanaysayat Talumpati

Lit104

PanunuringPampanitikan

3RDYEAR 2ND SEMESTER

CourseNo.

DescriptiveTitle

Educ10

Assessmentof Students Learning 2

Educ11

CurriculumDevelopment

FS4

FieldStudy 4

FS5

FieldStudy 5

Fil106

Pagtuturoat Pagtataya sa Pagbasa at Pagsulat

Fil107

Paghahandaat evalwasyon ng kagamitang panturo

Lit105

MaiklingKwentong Filipino

Lit106

PanulaangFilipino at Paghabi ng mga Sariling Tula na Makabago at Makaluma

Lit107

Pagbabasang mga Obra Maestrang Pilipino

Lit108

Pagtuturoat Pagtataya sa Panitikan

4THYEAR 1ST SEMESTER

CourseNo.

DescriptiveTitle

Educ12

EducationalResearch

Educ13

TeachingProfession

Educ14

SpecialTopics

FS6

FieldStudy 6

Fil108

Panimulasa Pagsasalin

Fil109

Panimulasa Pananaliksik-Wika at Panitikan

Fil110

Panimulasa Pamamahayag

Lit109

PagpapahalagangPampanitikan

Lit110

Panitikanng mga umuunlad na bansa

Lit111

Dulaat Nobelang Filipino

4THYEAR 2ND SEMESTER

Educ15

PracticeTeaching