Pambansang Seminar sa Filipino at Araling Panlipunan

Pambansang Seminar sa Filipino at Araling Panlipunan

Tema: "Pag usbong ng Wika at Panitikan Katuwang ang mga Araling Panlipunan"

Agosto 2-4, 2018 | CBSUA Auditorium