History

PAGLAGDA NGMEMORANDUM  NG KASUNDUAN

  • Ginanap ang Memorandum ng Kasunduan noong Oktubre 26, 2009 sapagitan ng Komisyon sa Wikang Filipino sa pamumuno ni Jose Laderas Santos at niAtty. Marito T. Bernales, Ph.D. pangulo ng Central Bicol State University ofAgriculture.
  • Itinalaga ng KWF ang CBSUA bilang Panrehiyong Sentro sa WikangFilipino.
  • Layunin ng Kasunduang ito na lalong pagtibayin ang ugnayan ng KWF atng CBSUA , sa pagsasakatuparan ng kani-kanilang gampanin.
  • Lalongmagdudulot ito ng mas malalim na unawaan at pagtutulungan ng dalawang panig namagsasagawa ng mga programa, mga gawain at mga proyekto para sa kapakinabanganat kasiyahan na bawat isa na sasailalim sa probisyon ng umiiral nabatas,tuntunin at regulasyon.

 

 

PANREHIYONGSENTRO SA WIKANG FILIPINO (CBSUA)

NOON(2009)

  • Pangulo – Atty. Marito T. Bernales, Ph.D.
  • Punong Komisyoner – Jose Laderas Santos
  • Komisyoner – Carmelita Abdurahman
  • Komisyoner Bikol – Bernard Macinas
  • Direktor – Lourdes S. Bascuña
  • Mga Mananaliksik

1.Rene N. Rabacal

2.Norma A. Corpuz

3.Leopoldo R. Transona,Jr.

4.Ma. Narcisa Carla L. Baduya

5.Mylene T. Balderas

6.Nathalie A. Emila

7.Charlot Panganiban

8.Aurea V. Velez

9. Evangeline Barro

10. Ralph Navelino